THIẾT BỊ – KỸ THUẬT

Cùng với định hướng phát triển và không ngừng khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực bảo vệ, công tyTNHH Dịch Vụ Bảo Vệ ĐẠI NGHĨA liên tục mở rộng thị trường, hoàn thiện và chuyên môn hóa chất lượng dịch vụ bảo vệ  cùng  với năng lực cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với sự phát triển từng ngày, từng giờ thị trường.

NHÂN LỰC

Mặt khác luôn nghiên cứu, áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại vào  việc  đào  tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên  bảo vệ  cũng  như  chất lượng khi cung cấp dịch vụ chung để mang đến hiệu quả tốt nhất  đến  cho  khách hàng  khi  cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực an ninh.

Bên cạnh đó Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ ĐẠI  NGHĨA  cũng  cung  cấp  những trang thiết bị, công cụ hỗ trợ bảo vệ hiện đại nhất  cho  nhân  viên  trong  quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như cho  khách  hàng như: Máy  tuần  tra, đèn tuần tra, dùi cui PR 24, vv…

Công ty Bảo Vệ ĐẠI NGHĨA không ngừng sáng tạo, áp dụng những tri thức hiện đại để ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp  vụ  nhằm cung cấp tới khách hàng những dịch vụ chất lượng  cao.

Chính sự kết hợp giữa hệ thống tuyển chọn, đào tạo nhân sự, xây dựng  đi  đôi  với  khẳng  định  thương hiệu và vận dụng linh hoạt tri thức hiện đại trong công tác quản lý cùng với một hệ thống chế độ chính sách hấp dẫn dành cho người lao động trong  Công ty đã tạo nên một Công ty bảo vệ ĐẠI NGHĨA có những điểm nhấn rất khác biệt trong hệ thống các công ty bảo vệ của Việt Nam.